“JeKits – Her Çocuğa Enstrüman, Dans, Şarkı”, NRW eyaletinin ilkokullara yönelik kültürel bir eğitim programıdır. Üç alternatif ağırlık noktası var: Enstrümanlar, dans ve şarkı söylemek. Çocuk ilkokulu bitirene kadar sürer.

Hedefler

JeKits’in odak noktasını, toplu olarak müzik yapmaktan ve dans etmekten zevk almak bulunuyor.

JeKits çocuklara kendini müzikal araçlarla ve dans araçlarıyla kendini ifade etmeyi aşılamak istiyor.

JeKits, fırsat eşitliği amacıyla, kökenlerinden ve sosyal çevrelerinden bağımsız olarak NRW’de mümkün olduğu kadar çok çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

Okul ve okul dışı partnerlerin işbirliğiyle, JeKits yerel eğitim ortamı için bir itici güç oluşturmak istiyor.

İşbirliği Yapılan Partnerler

JeKits programının uygulanmasında ilkokul, okul dışı bir partnerle işbirliği yapıyor. Bu çoğunlukla yerel müzik okulu oluyor, ağırlık noktası dans olduğunda, partner bir dans kuruluşu da olabiliyor. Okul dışı partnerin eğitmenleri ekstra JeKits dersi için ilkokula geliyor. JeKits, okuldaki müzik dersine ek bir seçenek, ancak bunun yerini almıyor.

Üç Ağırlık Noktası

Her JeKits ilkokulu, kendi okulunda üç ağırlık noktasından birini sunuyor – enstrümanlar, dans ya da şarkı. JeKits programı okula giriş aşamasında, ya birinci ya da ikinci sınıfta başlıyor.

Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi ilgili ilkokullardan alabilirsiniz.

Ana sayfada bulunan etkileşimli Google-Maps haritamızda, yakınınızda JeKits’e katılan tüm şehirleri, ilkokulları, müzik okullarını ve diğer okul dışı işbirliği partnerlerini bulabilirsiniz.

Burada Başlık “Yakınımda JeKits”


Ağırlık Noktası Enstrümanlar Hakkında Bilgi

İlk JeKits Yılı

İlk JeKits yılı, bir sınıftaki tüm çocuklara, birlikte müzik yapmaya giriş olarak müzikal bir temel eğitim sunuyor. Çocuklar oyunlarla, müzik ve enstrümanlar dünyasını keşfediyor. Burada şarkı söyleniyor, dans ediliyor ve çeşitli enstrümanlarla müzik yapılıyor. İkinci JeKits yılında seçilebilen enstrümanları kendileri deneyebiliyorlar. Bu sayede çocuklar sınıfta enstrümanlarla ilgili ilk deneyimlerini ediniyorlar.
Çocuklar ilk JeKits yılının sonunda ikinci JeKits yılına katılıp katılmayacaklarına karar verebiliyor ve kendi ilkokullarında sunulan müzik aletlerinden birini seçebiliyor. Bu örneğin gitar, bağlama, keman ya da trompet olabiliyor. İlkokulunuzdan, hangi enstrümanları seçebileceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.
JeKits dersi tüm çocuklara haftada bir kez, sınıflarında veriliyor ve okuldaki derslerin bir parçasını oluşturuyor. Ders “Tandem” şeklinde veriliyor: Müzik okulunun öğretmeni dersi ilkokul öğretmenlerinden biriyle birlikte şekillendiriyor. Katılım zorunlu ve ücretsiz.


İkinci JeKits yılından itibaren

İkinci JeKits yılı, ilk JeKits yılında öğrenilen içeriklerin üzerine kuruluyor. Çocuklar baştan itibaren hep birlikte “Jekits orkestrasında” müzik yapıyor. Yavaş yavaş seçtikleri enstrümanlar yapılan ortak müziğe dahil ediliyor. Müzikli hikayeler, şarkılar, basit eşlikler ve küçük parçalar çalınıyor.
JeKits orkestrasında çalmak için, çocukların küçük gruplar halinde enstrümanlarında ders gördüğü bir ders saati daha ekleniyor. Burada müzik aletiyle ilgili becerilerini ve müzikal bilgilerini geliştiriyorlar. İkinci JeKits yılı çerçevesinde çocuklar okul, ebeveynler, akrabalar ve arkadaşları için bir gösteri hazırlıyor.
Çocuklar haftada iki ders alıyor: Bir ders JeKits orkestrasında ve bir ders de enstrüman grubunda. Dersi müzik okulunun müzik pedagogları veriyor.
Katılım gönüllü ve ücretli ve kayıt gerektiriyor.

Ağırlık Noktası Dans Hakkında Bilgi

İlk JeKits Yılı

İlk JeKits yılı bir sınıftaki bütün çocuklara birlikte dansa giriş olarak temel bir dans eğitimi sunuyor. Çocuklar oyunlarla, müzik ve dans dünyasını keşfediyor. Temel dans hareketleriyle tanışıyorlar ve çağdaş dansın birçok farklı sunum ve hareket biçimini öğreniyorlar. Böylece çocuklar sınıfta dansla ilgili ilk deneyimleri ediniyor. İlk JeKits yılının sonunda ikinci JeKits yılına katılıp katılmayacaklarına karar verebiliyorlar.
JeKits dersi tüm çocuklara haftada bir kez, sınıflarında veriliyor ve okuldaki derslerin bir parçasını oluşturuyor. Ders “Tandem” şeklinde veriliyor: Müzik okulunun (ya da dans kursunun) öğretmeni, dersi ilkokul öğretmenlerinden biriyle birlikte şekillendiriyor. Katılım zorunlu ve ücretsiz.


İkinci JeKits yılından itibaren

İkinci JeKits yılı, ilk JeKits yılında öğrenilen bilgilerin üzerine kuruluyor. Çocuklar “JeKits Dans Topluluğuyla” birlikte dans ediyor. Burada koordinasyon, denge ve hareket akışı gibi dans becerileri geliştiriliyor. Çocuklar vücutlarını, kendilerini dansla ifade etmelerini sağlayan, bağımsız bir “enstrüman” olarak tanıyor. Çocukların kendi fikirleri ve yaşadıkları odak noktasını oluşturuyor ve dans biçimine aktarılıyor ve şekillendiriliyor. Derste, farklı dans tekniklerinin ve stillerinin çeşitliliği kadar ilk koreografi süreçleri ve doğaçlama teknikleri de dikkate alınıyor.
İkinci JeKits yılı çerçevesinde çocuklar okul, ebeveynler, akrabalar ve arkadaşları için bir gösteri hazırlıyor.
Çocuklar JeKits dans topluluğunda haftada iki ders alıyor. Ders JeKits müzik okulunun (ya da bir dans kursunun) dans pedagogları tarafından veriliyor.
Katılım gönüllü ve ücretli ve kayıt gerektiriyor.

Ağırlık Noktası Şarkı Söylemek Hakkında Bilgi

İlk JeKits Yılı

İlk JeKits yılı bir sınıftaki bütün çocuklara birlikte şarkı söylemeye giriş olarak temel bir müzikal eğitim sunuyor. Çocuklar oyunlarla, müzik ve şarkı dünyasını keşfediyor. İlk şarkılar ve ses oyunları sayesinde, kendi ses olanaklarının çeşitliliğini öğreniyor ve sınıfta şarkı söylemekle ilgili ilk deneyimleri ediniyorlar. İlk JeKits yılının sonunda ikinci JeKits yılına katılıp katılmayacaklarına karar verebiliyorlar.
JeKits dersi tüm çocuklara haftada bir kez, sınıflarında veriliyor ve okuldaki derslerin bir parçasını oluşturuyor. Ders “Tandem” şeklinde veriliyor: Müzik okulunun (ya da eşdeğer bir kuruluşun) öğretmeni, dersi ilkokul öğretmenlerinden biriyle birlikte şekillendiriyor. Katılım zorunlu ve ücretsiz.


İkinci JeKits yılından itibaren

İkinci JeKits yılı, ilk JeKits yılında öğrenilen bilgilerin üzerine kuruluyor. Çocuklar tüm kayıtlı çocukların katıldığı “JeKits Korosunda” şarkı söylüyor. Çocuklar nakaratlı şarkılar ve kanonlar gibi çeşitli şarkı biçimleriyle tanışıyor ve jest ve hareketlerle bunlara eşlik ediyor. Bunu yaparken, seslerini vücutlarının bir “enstrümanı” olarak yaşıyor ve şarkı söyleme yeteneklerini geliştiriyorlar. Kendilerini sesleriyle müzikal olarak ifade etmeyi öğreniyorlar. Ses eğitimi, koroda şarkı söylemenin önemli bir bölümünü oluşturuyor. Koronun büyüklüğüne bağlı olarak koro yönetimi ek bir ses eğitim öğretmeni tarafından destekleniyor.
İkinci JeKits yılı çerçevesinde çocuklar okul, ebeveynler, akrabalar ve arkadaşları için bir gösteri hazırlıyor.
Çocuklar JeKits korosunda haftada iki ders alıyor. Ders JeKits müzik okulunun (ya da bir dans kursunun) dans pedagogları tarafından veriliyor.
Katılım gönüllü ve ücretli ve kayıt gerektiriyor.

JeKits Programına Katılım

İlk JeKits yılında programa katılım ücretsizdir. JeKits dersi sınıftaki dersler çerçevesinde verildiği için JeKits 1’e bütün çocuklar otomatik olarak katılıyor.
İkinci JeKits yılına katılım gönüllü ve ücretli. Çocuk başına aylık ebeveyn katkı payları şöyle:

  • Ağırlık noktası enstrümanlar: 26 €
  • Ağırlık noktası dans: 19 €
  • Ağırlık noktası şarkı: 13.50 €

Katkı İndirimleri ve Muafiyetleri

JeKits NRW’de mümkün olduğu kadar çok çocuğa ulaşmak istiyor ve kökeninden ya da sosyal çevresinden bağımsız olarak, açıkça bir JeKits okulundaki bütün çocuklara hitap ediyor.
Prensipte bir ailenin mal açıdan zor durumda olması, JeKits’e katılıma engel olmamalı.
Bunun için katkı indirimleri ve muafiyetleri var. işsizlik parası II, sosyal yardım ya da benzer sosyal yardımlar alan ailelerin çocukları, katılım paylarından muaftır.
Ebeveynleri kira yardımı, çocuk katkısı, meslek eğitimi yardımı ya da sığınma başvurusu kanunu uyarınca ödeme alan çocuklar için de katılım ücretsizdir.
Bir aileden iki ya da daha fazla çocuk programa katılırsa, tam ücret yalnızca ilk çocuk için ödenir, tüm diğer çocukların yalnızca ücretin yarısını ödemesi gerekir.

Hakkımızda

Bu program Nordrhein-Westfalen eyaleti tarafından yıllık 10,74 milyon Euro’yla, NRW’deki belediyelerin yanında katılımcı ailelerin katılımıyla finanse ediliyor.
JeKits programının düzenleyicisi, Bochum merkezli, kar amacı gütmeyen JeKits Vakfıdır.
JeKits Vakfı’nın yönetim kurulu ve çalışanları, okullara ve okul dışı işbirliği partnerlerine, yeni JeKits programının uygulaması ve buna paralel olarak devam eden JeKi programı konusunda danışmanlık yapıyor. Bölgeler üstü görevleri üstleniyorlar (örneğin konsept hazırlama, iletişim, öğretmenlerin meslek içi eğitimi) ve belediyeler, ilkokullar ve bunların okul dışı işbirliği partnerlerine, örneğin müzik okullarına (belediyeye ait ya da serbest taşıyıcılı) ya da dans kurslarına bilgi transferini sağlıyorlar.

İlk bağlantı için lütfen JeKits Vakfı Ekibi iletişim formunu kullanın